ARABULUCULUK

ARABULUCULUK:

Arabuluculuk, Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar arasındaki uyuşmazlığı bir “ARABULUCUNUN” yardımıyla birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuk yönteminde bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma Mahkeme kararı yerine geçmektedir.

Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuktan yararlansanız bile,çözüme ulaşamadığınızda her zaman yargı yoluna başvurmanız mümkündür. Arabuluculuğun amacı,tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

ARABULUCULUĞUN YARARLARI:

  • Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir.
  • Arabuluculuk anlaşması Mahkeme kararına eş değerdir.
  • Arabulucunuzu taraflar kendileri seçebilir.
  • Uyuşmazlığın her aşamasında başvurulabilir.
  • Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşulabilir.

Süreçte konuşulan her şey gizli tutulur.Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.

  • Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ticari ilişkileri de sürdürülebilir.
  • Arabuluculuğa başvurmakla Tarafla Mahkemeye gitme hakkın kaybetmezler.

ARABULUCU:

Bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda eğitim almış bir Hukukçu’dur. Arabulucu bir uyuşmazlıkta,dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve bu süreci etkinleştirmek üzere çalışır. Taraflara bir çözüm dayatmaz. Taraflar kendi çözüm seçeneklerini kendileri oluştururlar.

Arabuluculuk süreci iki biçimde işler.Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı Mahkemeye gitmeden bir Arabulucu eşliğinde çözmeye karar verebilirler.Veya tarafların uyuşmazlığa ilişkin bir davası sürerken Mahkeme de taraflara arabuluculuk yöntemini önerebilir.Taraflar İş hukuku, Ticari, Tüketici, Kira, Aile, Fikri ve Sınai uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi arabuluculuk yöntemiyle çözebilirler.