CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümünde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102.maddesinde cinsel saldırı “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi,mağdurun şikayeti üzerine 5 yıldan 10 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102/2.maddesinde fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma’nın yapılması mağdur’un şikayetine bağlı’dır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102/3 maddesinde suçun;

  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kamu görevi’nin vesayet veya hizmet ilişkisi’nin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
  • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102/4.maddesinde cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçu’nun ağır neticelerine neden olması halinde ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102/5.maddesinde suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.