CİNSEL TACİZ

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 105/1.maddesinde bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdur’un şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına; fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 105/2.maddesinde suçun;

Kamu görevi’nin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Posta veya elektronik haberleşme araçları’nın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Teşhir suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur, işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.