ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

Çocukların cinsel istismarı konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103.maddesinde düzenlenmiştir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar’ın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdur’un 12 yaşını tamamlamamış olması halinde, verilecek ceza istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun faili’nin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdur’un, velisi’nin veya vasisi’nin şikayetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

  • 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
  • Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103/2.maddesinde cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdur’un 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103/3.maddesinde suçun;

  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  • Kamu görevi’nin veya hizmet ilişkisi’nin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103/4.maddesinde cinsel istismar’ın birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b)bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103/5.maddesinde cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçu’nun ağır neticelerine neden olması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103/6.maddesinde suç sonucu mağdur’un bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.