REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ

Reşit olmayanla cinsel ilişki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/1.maddesinde cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,şikayet üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/2.maddesinde suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/3.maddesinde suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.