Kategori: Makaleler

MARKA: Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır. Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en…

Devamını Oku


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren ve İşveren Vekili kavramları ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir: İşveren:Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. İşveren adına hareket eden,işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri 6331 sayılı Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. İşveren veya işveren vekillerin İSG hizmetlerini yürütebilmeleri için; İşyerinin…

Devamını Oku