Etiket: 5237 sayılı TCK 148.maddesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148.maddesinde  malvarlığına karşı suçlar onuncu bölüm başlığı altında düzenlenmiştir. Madde de,bir başkasını,kendisinin veya yakınının hayatına,vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak,bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi,altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 5237…

Devamını Oku