Kategori: Makaleler

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148.maddesinde  malvarlığına karşı suçlar onuncu bölüm başlığı altında düzenlenmiştir. Madde de,bir başkasını,kendisinin veya yakınının hayatına,vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak,bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi,altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 5237…

Devamını Oku


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 105/1.maddesinde bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdur’un şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına; fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 105/2.maddesinde suçun; Kamu görevi’nin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı…

Devamını Oku


Reşit olmayanla cinsel ilişki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/1.maddesinde cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi,şikayet üzerine 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104/2.maddesinde suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına…

Devamını Oku


Çocukların cinsel istismarı konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 103.maddesinde düzenlenmiştir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar’ın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdur’un 12 yaşını tamamlamamış olması halinde, verilecek ceza istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde…

Devamını Oku


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümünde cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar düzenlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102.maddesinde cinsel saldırı “cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi,mağdurun şikayeti üzerine 5 yıldan 10 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102/2.maddesinde fiilin…

Devamını Oku


Göçmen Kaçakçılığı (5237 sayılı TCK 79.maddesi) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ikinci kitap,ikinci bölümünde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti düzenlenmiştir.(madde 79/1.) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal yollardan, a)-Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, b)-Türk vatandaşı veya yabancı’nın yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10.000…

Devamını Oku


26. 09. 2004 tarihinde kabul edilen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK)’nun amacı, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğu’nun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirleri’nin türleri düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza…

Devamını Oku


İstinaf, İlk derece Mahkemesi’nin Ceza davası ile ilgili verdiği son kararın üst dereceli mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hem maddi vakıa yönünden hem de hukuka aykırılık yönünden yeniden incelenmesini sağlayan kanun yoludur. Temyizden farklı olarak istinaf muhakemesinde son kararın hukuki veya maddi sebeplere dayalı olarak ortadan kaldırılması ve yeni bir son karar verilmesi mümkündür.İstinaf aşamasından sonra İstinaf Mahkemesinin verdiği…

Devamını Oku


Uzlaşma Ceza Muhakemesi Kanununda 253.madde de düzenlenmiştir.Ceza davalarında şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur. C.Savcısı,yapılan soruşturmanın durumuna göre kanunun uzlaşma yapılabilmesi olanağı verdiği hallerde,faili bu kanunun öngördüğü usullere göre davet ederek suçtan dolayı sorumluluğunu kabul edip etmediğini sorar.Fail suçu ve fiilinden doğmuş olan maddi ve manevi zararın tümünü veya bunun…

Devamını Oku


ARABULUCULUK: Arabuluculuk, Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı, etkin bir çözüm yoludur. Taraflar arasındaki uyuşmazlığı bir “ARABULUCUNUN” yardımıyla birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuk yönteminde bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma Mahkeme kararı yerine geçmektedir. Uyuşmazlık sürecinde arabuluculuktan yararlansanız bile,çözüme ulaşamadığınızda her zaman yargı yoluna başvurmanız mümkündür. Arabuluculuğun amacı,tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir. ARABULUCULUĞUN…

Devamını Oku